Periodieke Evaluatie.

Van John Lennon mag je denken wat je wil maar hij verwoordde het bijzonder accuraat: “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans;” Daarom is het aangewezen regelmatig je leven te evalueren. Het bepaalt in grote mate je welzijn en welbevinden wanneer de koers die je vaart nog steeds aansluit bij de richting die je ideaal gezien voor ogen hebt.

Dagelijkse activiteiten en beslommeringen geven het leven vaak een richting die steeds verder verwijderd is van het ideaal of jouw diepste verlangens. Als financial life planner en financial coach houden we bij Scopius rekening met alle factoren die jouw leven bepalen. Ook diegene waarover het minst graag nagedacht wordt; We vergeten immers maar al te vaak dat de tijd die ons hier gegund is eigenlijk relatief kort is.
De wijze waarop we die kostbare tijd doorbrengen, wat jij belangrijk vindt, wat je wil behouden en wat je wil loslaten bepalen de horizon. Wees eerlijk tegen jezelf en je naasten. Vaak geloven we dat dingen onmogelijk zijn wegens gebrek aan tijd of geld terwijl Financial Life Planning je perfect helpt om de financiële middelen ten dienste te stellen van jouw hoogste goed.
Heb jij belangstelling om stil te staan bij de essentie van jouw leven? Om jouw geld en financiën zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen en prioriteiten?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Scopius