Van nature is je accountant, fiscaal adviseur, je bankier of je financieel tussenpersoon veelal geneigd om vooral naar de financiële kant van een vraagstuk te kijken.

Als financieel Life Planner gaan we een stap verder, door in eerste instantie de menselijke kant erbij te betrekken. Er is zoveel meer dan geld.

Sterker nog : we beschouwen geld als een middel om het leven te leven dat je echt wenst.

  1. Life planning : Ons uitgangspunt is jouw horizon. In 1ste instantie hebben we het over jou niet over je financien (geld). Wij beschouwen geld als een middel om je leven te leven zoals jij het wenst.
  2. Financiële analyse : De vragen waarop een antwoord komt : Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Hoe pakken we dit best aan? Hoe breng je continuiteit in jouw gewenste levensstijl? Hoe zit het successieverhaal in elkaar? Wat is de mogelijks te betalen erfbelasting?
  3. Ontwerp van de maquette / Implementatie en Pro actieve opvolging : Pas nadat we er beiden klaar voor zijn en we duidelijk weten hoe jij jouw leven wenst te leven, kunnen we verder met het ontwerpen / structureren, stroomlijnen en laten evolueren van fase 1 en 2.

Financial Life planning (FLP) is een gestructureerd en objectief adviesproces dat mensen helpt om visie op de essentie van hun leven te ontwikkelen, bij te sturen en te realiseren in de praktijk.

Op basis van jouw waarden, drijfveren, doelstellingen en prioriteiten maken we een financieel adviesplan op met daarnaast een praktisch raamwerk voor het maken van de keuzes en het nemen van belangrijke beslissingen in jouw leven.

We zijn er goed op voorbereid om jou professioneel te helpen bij het achterhalen van en concentreren op de (belangrijkste financiële) doelstellingen en prioriteiten.

We willen niets liever dan jou adviseren en begeleiden in de praktische realisatie van de zaken waaraan jij het meeste waarde hecht.

Wanneer is het nu het juiste moment

Op een bepaald moment in ons leven komen we allemaal kleine of grote vraagstukken tegen, die om echte aandacht vragen.

Onderwerpen die cruciaal zijn voor het welzijn en geluk dat jij in je leven ervaart.

Mogelijks gaat het om nieuwe ideëen om je leven richting te geven, sta je aan het begin van een nieuwe fase, zou je de geboorte willen vieren van een nieuw project, van welke aard dan ook. Of is de tijd aangebroken om oprecht te investeren in jezelf? Op welke manier dan ook.

Er zijn duizenden scenario’s te bedenken waarover jij eens zou willen overleggen met iemand die niets liever wil dan samen met jou te focussen op je kernwaarden en innerlijke drijfveren die voor jou de hoogste kwaliteit van leven opleveren.

Je kunt er bijna vanuit gaan dat geld daarbij altijd een rol speelt. Direct of indirect sta je dan voor de keuze hoe je best met het geldvraagstuk wilt omgaan.