Missie : Live your Life, Love your Life

Bij Scopius worden we gedreven door het verlangen de mens centraal te stellen binnen de financiële dienstverlening en door middel van het financieel adviesplan - de Financial Life Planning - de hoogst mogelijke kwaliteit van leven aan de betrokken mens(en) te bieden.

Daarvoor wordt vanuit het breedst mogelijk perspectief uw hele vermogen onder de loep genomen en evalueren we of je financieel fit bent.
Hoe verhouden zich de inkomsten tot de uitgaven? Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? Zijn er verkopen, aankopen of oprichtingen in het vooruitzicht?  Is er voldoende geld om vooropgestelde dromen te realiseren en wat blijft er daarna nog over om te sparen?

Vergelijk Scopius Financial Life Coach  dus maar gerust met een sportarts: Door middel van periodieke check-ups, diagnose en monitoring houden we bij Scopius Jouw horizon voor ogen, bewaken we Jouw financiële weerstand en optimaliseren we Jouw fitheid.