Evaluatie van de huidige economische en financiële situatie
De financiële markten toetsen met regelmaat of de waarderingen van aandelen en obligaties nog op een realistische wijze hun effectieve opbrengstprofiel reflecteren en voldoende buffer ingebouwd hebben om onvermijdelijke toekomstige schommelingen op te vangen. Een dergelijke testperiode, zoals we die nu doormaken, gaat met de nodige volatiliteit gepaard, zeker wanneer de waardering, zoals nu, voornamelijk afhangt van het niveau en de groeivoet van bedrijfsresultaten en niet langer kan rekenen op de steun van verdere dalingen van de langetermijnrente.
Stefan Duchateau / 22 maart 2018
Is IPT een betere spaarpot dan de liquidatiereserve
Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw groepsverzekering. Wat is dan de beste keuze?
Indicato - Tips en Advies Ondernemen / 03 2018
Backservice invullen via TAK 23
Is een backservicepremie storten nu na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog altijd voordelig? Een aantal verzekeraars stellen dan voor om die premie niet in een klassieke verzekering met een gegarandeerd rendement te storten, maar wel in een Tak 23. Is dat ook voor u een goede keuze? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de aandachtspunten?
Indicator - Vermogen.be - 02/03/2018
Hoeveel minder erfbelasting zal U betalen?
De vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de verlaging van de tarieven van de erfbelasting.
Petra De Rouck - Tijd.be / 23/02/2018
Beleggingen in uw vennootschap nu herschikken?
Heel wat ondernemingen hebben binnen hun vennootschap een fikse spaarpot opgebouwd. Waarom doet U er dan fiscaal goed aan om uw beleggingen in gemengde fondsen nu te verkopen en de opbrengst te herbeleggen in obligatiefondsen en DBI-fondsen?
Indicator - Vermogen.be - 30/01/2018
Nu Reynders-taks vanaf 10% obligaties ...
Momenteel betaalt U de Reynders-taks van 30% op de meerwaarde van fondsen die voor minstens 25% in vastrentende effecten beleggen. Die drempel is sinds 1 januari 2018 naar 10% gezakt.
Indicator - Vermogen.be - 29/11/2017
'Vergeet toch dat de rente zal stijgen'

Niet van aandelen, maar van obligaties moeten we bang zijn. De tegen­ draadse fondsbeheerders van het Duitse Flossbach von Storch leggen uit waarom.

De Standaard - 03/04/17
Een grondige hervorming van het erfrecht in het verschiet

Minister van justitie, Koen Geens, stelde eind december 2016 een voorstel tot hervorming van het erfrecht voor. De bedoeling is dat in 2017 een wetsvoorstel zal gedebatteerd worden om het Belgisch erfrecht op een paar punten te hervormen.

Silke Van Boven
Wijzigingen op het gebied van de financiële fiscaliteit.

De fiscale wetgeving werd in de loop van 2016 op meerdere punten gewijzigd.

Roerende voorheffing : De roerende voorheffing op intresten en dividenden wordt opgetrokken van 27% naar 30%. Intresten op gereglementeerde spaarrekeningen blijven ongewijzigd. Beurstaks breidt uit : De bovengrens op de taks ...

Bron : 2PM – Personalized Portfolio Management
Bart Chiau over de nieuwe gezinssituaties

De verschillende samenlevingsvormen zijn commercieel interessant voor makelaars die hun adviesmeerwaarde weten te bewijzen.

De vele samenlevingsvormen van vandaag maken het de makelaar niet makkelijk om te voldoen aan de informatie- en zorgplicht die AssurMifId oplegt.

Bart Chiau - 08/16
Let op wanneer u uw bedrijf wenst te verkopen

Ondernemen is hard werken. Ondernemers hebben al vaak bewezen dat ze een bedrijf kunnen bouwen, maar de meesten hebben geen idee hoe ze hun onderneming moeten overdragen. Daarom mislukken meer dan de helft van de bedrijfsovernames in België ook.

Geert De Neef - Lydyan
Schenking deelbewijzen van een maatschappij onder last

Schenking deelbewijzen van een maatschappij onder last tot betaling van rente aan de schenkers: fiscaal misbruik?

Elisabeth De Nolf
Het vermijden van beursdalingen is niet meer dan een droom

De huidige volatiliteit bezorgt menig belegger hoofdbrekers. Sinds vorig jaar is de volatiliteit op de markten gevoelig toegenomen en het is zonneklaar dat de tijd van gamakkelijk geldgewin achter ons ligt.

DeTijd - 27/02/2106
De herziening van het wettelijk erfrecht geeft u meer vrijheid over de verdeling van uw nalatenschap

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie wat erft naar aanleiding van een overlijden als er niets anders werd geregeld. Als u zelf geen actie onderneemt bepaalt de wet in uw plaats hoe uw erfenis wordt verdeeld. Deze wettelijke regels dateren uit de tijd van Napoleon en vindt men terug in het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg is het erfrecht sterk verouderd en beantwoordt het niet meer aan de noden van vandaag.

Bart Chiau / Trainer insurance, finance, banking - Author - Professor
'We zijn doordrongen van het waanidee dat we keihard moeten werken om aanspraak te maken op het goede leven'

Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij grijpt de noodkreten van oververmoeide ploetermama's aan om de manier waarop we naar werk kijken, kritisch tegen het licht te houden. 'U gelooft toch zelf niet dat uw leven pas echt van start kan gaan na uw pensioen?'

Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij
Beleggen is het nieuwe sparen
Vermogen bouw je niet op een spaarrekening op ...
Pieter Suy - De Tijd / 06/11/2015